หน้าแรก
  เข้าสู่ระบบ
 
การอบรมพัฒนาความรู้สายบริหารการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา 26-27 เมษายน และ 3-4 พฤษภาคม 2557
ศูนย์การเรียนรู้สีแสงธำรง กำหนดการอบรมพัฒนาความรู้ ดังนี้
1. หลักสูตรเตรียมสอบอบรมเตรียมสอบหลักสูตรผู้บริหาร สายบริหารการศึกษาและ
สายบริหารสถานศึกษา จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 26-27 เมษายน 2557
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 - 4 พฤษ

จดหมายเปิดผนึก
โดยคณะทำงาน ตามรอยฝัน...ดร.สมเดช สีแสง

คิวอาร์โค็ด ศูนย์การเรียนรู้สีแสงธำรง เพื่อสอบถามรายละเอียดทาง Line
สมาชิกชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู
ต้องการติดต่อกับชมรมฯได้อีกทางหนึ่งกับทีมงาน@Somded.net จะสมัครพัฒนาหรือ
ติดต่อเชิญได้เลยครับ

จำหน่าย เอกสารวมข้อสอบ
ชมรมฯ มีเอกสารจำหน่าย รวมแนวข้อสอบ สำหรับสายงานการบริหารการศึกษาและ
สายงานการบริหารสถานศึกษา ราคาเล่มละ 300 บาท จำนวน 293 หน้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ ชมรมฯหรือ ทีศูนย์การเรียนรู้สีแสงธำรง
โทร 081-9539490 086 - 4410744

การอบรมพัฒนาความรู้สายงานบริหารการศึกษา สายงานการบริหารสถานศึกษา วันที่ 26-27 เมษายน 2557
ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพครู กำหนดกิจกรรมการอบรมพัฒนา
ความรู้เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
หลักสูตรเตรียมสอบ :
-สายงานบริหารการศึกษา (ผอ.,รอง ผอ.เขตฯ)
-สายงานบริหารสถานศึกษา (ผอ.,รอง ผอ.สถานศึกษา)
หากสมาชิกสนใจสมัครเข

  กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัด ศธ.
สนง.สภาการศึกษา
สนง.การอุดมศึกษา
สนง.การอาชีวศึกษา
สพฐ.
สนง.ก.ค.ศ.
คุรุสภา
สำนักงาน สกสค.
สนง.กศน.
สนง.การศึกษาเอกชน
สมศ.
สำนักทดสอบทางการศึกษา
กองทุนกู้ยืมการศึกษา
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น